Star Wars a Lighsaber

Star Wars a legenda zvaný Světelný meč

Star Wars neboli Hvězdné války, patří mezi nejznámější filmové série, které kdy Hollywood stvořil. Hvězdné války vytvořil George Lucas postupně ve dvou sériích v letech 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 a 2005. První třídílná série z období let 1977-1983 vypráví příběhovou osu Galaktického Impéria, vedeného sithským lordem Imperátorem Palpatinem a jeho učedníkem Darthem Vaderem. Druhá série z let 1999-2005 vypráví příběhovou linii Staré Republiky vedené voleným Senátem. Druhá série je zároveň prequelem k první sérii. Celé universum Star Wars dokreslují knižní, seriálové, komiksové a herní příběhy, které rozšiřují příběhové linie hluboko do minulosti, ale zároveň i do času po nastolení Nové Republiky.
Základním pozadím filmů je boje mezi rytíři řádu Jedi a temným řádem Sith. Oba řády se naučili ovládat sílu což je energie, procházející celým vesmírem. Tato síla je svázána se samotným životem a její uživatelé mohou dosáhnout „nemožného“. Tito jedinci citliví na sílu mohou po absolvování patřičného tréninku sílu cítit a ovládat. Osoby, které ovládají sílu, dokážou skákat na obrovské vzdálenosti, levitovat, oklamat mysl, rozšířit vědomí či zahojit rány na těle a další neuvěřitelné schopnosti. Existuje však i temná strana síly, která ničí a způsobuje bolest. Tato síla je využívána válečníky Sith, kteří se neštítí jakékoliv krutosti pro dosažení cíle, kdežto Jediové používají jen světlou stranu síly.
Na těchto stránkách se Vám pokusíme trošku vysvětlit složitý vesmír Hvězdných válek, aby jej však nezúčastněný divák pochopil, je potřeba vysvětlit několik věcí, pro začátek je nejdůležitější letopočet, ve kterém se Star Wars odehrává. Základním předělem je Bitva o Yavin IV, který se nacházel na vnějším okraji galaxie. U této planety došlo ke zničení Hvězdy smrti v prvním natočeném dílu z Star Wars v roce 1977. Podobně jako náš letopočet dělící se na události před a po narození Krista, tak i Star Wars letopočet se dělí na události před (BBY – Before the Battle of Yavin) a (ABY – After the Battle of Yavin) po Bitvě o Yavin. Zfilmované příběhové linie se odehrávají v průběhu let 32 BBY až 5 ABY, ale celý vesmír se rozšiřuje hluboko do minulosti tj. cca 10 000 000 BBY kdy došlo ke zformování galaxie Star Wars a dále do budoucnosti cca 138 ABY.

Lightsaber nebo také světelný meč

Světelný meč či lightsaber je pravděpodobně nejznámější meč v celé filmové historii a jedná se o meč, které používají Jedi a Sith při vzájemných soubojích či prosazování své vůle. Laserové meče jsou velice elegantní v boji stejně tak jako pro ceremoniální účely. Ostří meče je tvořeno čirou plazmou, která je emitována z jílce v ochranném poli. Pole udržuje obrovské teplo, vytvářené plazmou, ve tvaru čepele. Jílec meče si vždy vytváří majitel meče, jako osobní znak a pro své osobní preference. Meč je často stavěný po vzoru majitelova učitele jako výraz úcty ke svému mentorovi. Vzhledem k tomu, že tento meč téměř nic neváží, vyžaduje jeho ovládání mistrovské schopnosti šermíře tak aby nedošlo ke zranění nevinných nebo samotného uživatele. Naopak mistrný šermíř je schopen svým mečem odklonit energetický výboj blasteru stejně tak vrhnout meč jako bumerang a působit tak škody i na dálku. Lightsaber je schopný proniknout téměř jakýmkoliv materiálem, jako například několik desítek centimetrů silné pancéřované dveře.

Historie světelného meče.

Předchůdcem světelného meče byl tzv. Forcesaber, který vytvořil Rakatan a jeho principem bylo usměrnění temné síly pomocí laboratorně vypěstovaných krystalů do podoby úzké energetické čepele. Po čase se Forcesaber vyvinul do Lightsaber podoby tak jak jej známe nyní. Lightsaber byl stvořený, když předchůdci Jedi řádu zkombinovali technologii jiných světů, kovacích technik a způsobu jak „zmrazit“ laserový paprsek. První meč známý jako First Blade byl vytvořený na Tythonu během Válek Síly neznámým Je’daii mistrem, známý jako Weapon Master. Se zformováním nového Jedi řádu vznikla potřeba ceremoniálních zbraní. Světelné meče (pravděpodobně nejznámější světelný meč vlastní Darth Vader, který také naleznete v naší nabídce v kategorii filmové repliky Star Wars jako světelný meč Darth Vader) byly totiž ještě po dlouhou dobu používány jako ceremoniální meče a Jedi v boji používali klasické meče. Zhruba v roce 15 500 BBY Jedi řád pokročil v technologii „zmraženého blasteru“, který generoval paprsek čiré energie vracejícího se zpět do svého generátoru. Díky tomuto objevu vznikla první vysoce-energetická čepel známá jako světelný meč nebo spíše lightsaber. Nicméně první světelné meče byly vysoce nestabilní a závislé na přísunu energie, dodávané ze zdroje přichyceného na opasku a mohli být použité jen na krátkou dobu, než se přehřáli. Tyto nedostatky byly postupně vyřešeny v průběhu času, ale přesto trpěli hlavní nedostatkem a to obrovskou spotřebou energie, kvůli, které uživatel musel nosit opasek s baterií, napojený kabelem na meč, což bojovníka omezovalo v boji na dálku pomocí síly. Přesto však tento nedostatek vyvažovala obrovská výhoda v podobě boje na blízko proti těžce obrněným nepřátelům. O největší zdokonalení Lightsaberu se však postarali temní Sith, kteří nahradili bateriový opasek bateriovou buňkou umístěnou v jílci meče, což jim umožnilo jednak boj nakrátko, ale také boj na dálku pomocí silového ovládání meče. Sithové také přišli s variantou dvoubřitého světelného meče (který používal například Darth Maul ve filmu Star Wars I: The Phantom Menace). Prvním z nositelů těchto mečů byl Karness Muur který ustanovil tradici používání syntetických lightsaber krystalů pro Sith meče. Nicméně tato tradice byla porušena Exarem Kunem během jeho vlády. Syntetické krystaly se díky procesu výroby barví do červena výsledné čepele tak mají červenou barvu. Další výhodou těchto mečů je, že jsou silnější než klasické přírodní krystaly. Tradice zrušená Exarem Kunem byla opět obnovena během vlády Revana a Malaka.
Když podniknul Naga Sadow invazi do Staré republiky v roce 5000 BBY a vznikla velká Hyperprostorová válka řád Jedi adaptoval technologické vylepšení světelných mečů Sith pro své potřeby a v roce 4800 BBY byly již používány většinou Jedi. Během Velké Sithské války to byl právě Exar Kun, který modifikoval svůj světelný meč do dvoubřitého lightsaberu (známý také jako světelná tyč) podle schématu ze Sithského holokronu. Přestože Kun selhal, dopomohla tato událost k rozšíření světelné tyče i mezi Jedi. Kteří ji užívali zejména během Jediovské občanské války. Tento krvavý konflikt započal bývalí Jedi Revan a Malak po Mandalorianských válkách (Star Wars fanoušci zajisté ocení velkou nabídku akčních figurek Star Wars v nabídce Living Fantasy). Revan a Malak se totiž nechali zlákat temnou stranou síly a toužili po založení svého vlastního Sithského impéria a proto rozpoutali válku proti Republice, při které zlákali do svých řad velké množství odpadlých a temných Jedi. Revan opět obnovil tradici červeně zbarvených světelných mečů, která pokračovala i po pádu Revana a Malaka.
Mechanismus světelného meče a princip funkce Lightsaber
Typický jílec lightsaberu se skládá z kovového pouzdra dlouhého cca 24 až 30 cm, nicméně délky mohou být různé v závislosti na uživateli, například Mistr Yoda má jílec světelného meče mnohem kratší než ostatní tak aby vyhovoval jeho tělesnému vzrůstu. Jílec lightsaber má na spodu odklápěcí víčko, pod které se většinou umisťuje náhradní zdroj. Kompletní mechanismus je umístěn v jílci meče a plasma tvořící světelný meč je projektován pomocí lightsaber krystalu. Ideální počet krystalů pro světelný meč by byli tři, ale nezbytný je jen jeden. Ve světelném meči je instalován a součást zvaná power insulator, který brání energetickému výboji směrem k uživateli. K aktivaci lightsaber čepele je zpravidla zapotřebí stisknutí tlačítka na jílci meče a občas je na meči i regulátor síly světelného paprsku. Síla světelného meče je taková, že dokáže projít téměř každým materiálem, přesto však je schopnost projít materiálem závislá na hustotě materiálu. Existuje také několik typů materiálů, přes které světelný meč nedokáže projít jako je Cortosis, Phrik, Mandalorianské železo a několik dalších vzácných kovů, které se používají jako ochranný prvek proti lightsaber uživatelům. Dalším překvapivým prvkem, které omezuje používání světelného meče je voda i když se dá lightsaber upravit tak aby fungoval i pod vodou což dělají pravidelně Jedi, jejichž přírodním živlem je voda.
Typy světelného meče
Lightsaber jako takový existuje v mnoha formách, které prozatím filmový fanoušek neměl možnost vidět, ale jsou zmíněny v rozšířeném vesmíru Star Wars knih, her a seriálů. Patří mezi ně tyto varianty:

Protosaber
Původní předchůdce světelného meče, který potřeboval k funkci energetický zdroj, umístěný na opasku uživatele spojený s mečem pomocí kabelu což omezovalo bojovníka v boji na dálku pomocí telekineze. Přes tento nedostatek se jednalo o velmi mocné meče, které definovali historii lightsaberu.

Dvoubřitý světelný meč
Populární varianta známá i jako světelná tyč a hojně užívaná především Sith ve světě Hvězdných válek. V tomto případě je z každého konce jílce emitována světelná čepel což pro uživatel znamená výhodu dvou čepelí a zároveň delšího dosahu v boji. Zpravidla jsou Double-bladed lightsaber konstruovány tak, že se tyč dá rozpojit a vzniknou tak dva samostatné světelné meče (Internetový obchod Living Fantasy nabízí pro fanoušky Double-Bladed lightsaberu FX variantu filmové repliky, kterou používal Darth Maul. Tento produkt naleznete pod názvem Star Wars replika světelný meč Darth Maul FX Verze).

Lightsaber Tonfa
Tento typ lightsaberu známý také jako Guard shoto, je klasickou zbraní typu tonfa a ze které na jednom konci vychází světelná čepel. Tato konstrukce umožňuje použití výborných obranných technik založených na blokování a rychlých útoků na blízko. Tento typ světelného meče užívají především strážci.

Lightsaber píka
Tento typ je tvořeným extrémně dlouhým jílcem až dva metry dlouhým, který je zakončený kratším světelným ostřím a jílec je vyrobený z materiálu odolávajícího síle lightsaber mečům aby nedošlo k přeseknutí meče. Výhoda je zde velice jasná v podobě obrovského dosahu čímž je kompenzována nemožnost nosit jej jako skrytou zbraň.

Lightwhip
Lightwhip známý také jako světelný bič je pravděpodobně nejexotičtější variantou světelného meče, který je velice vzácný. Stejně tak jako klasický světelný meč jílec emituje paprsek, ale na rozdíl od klasického rovného a „pevného“ tvaru emituje několik metrů dlouhý flexibilní paprsek. Tato zbraň v boji poskytuje obrovský dosah a zároveň určitou podobou nepředvídatelnosti, nicméně oproti klasickému meči je Lighwhip o poznání slabší a neumožňuje žádnou defenzivní techniku. Uživatelé světelného biče byly například Githany a Silri.

Jak již bylo řečeno v úvodu článku svět Star Wars by bez světelného meče (jednu z nejznámějších variant světelného meče nabízíme i v internetovém obchodu Living fantasy jako FX lightsaber Obi-Wan Kenobi Hvězdné války) byl o poznání méně populárnější než s ním a výše zmíněné varianty jsou jen zlomkem toho co Star Wars fanouškům nabízí. V další sérii článků se budeme věnovat rozšířenému světu hvězdných válek a stejně tak hlavním postavám známých z filmové série.