Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1. Předmět
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky dále jen (VOP) definují právní rámcové podmínky
obchodu mezi prodávajícím a kupujícím (též označovaným jako spotřebitelem či zákazníkem
se fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem,
než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami, nebo taková osoba, která se k nákupu
chystá.). Dodávky, plnění a nabídky firmou Living Fantasy s.r.o. (dále jen prodávající
právnická osoba - podnikatel nebo právnická osoba, se kterou bude v případě nákupu
(objednávky) uzavírat spotřebitel smlouvu - tzv. “smlouvu na dálku”.
Obchodem se pak myslí elektronický obchod, provozovaný dodavatelem a reprezentovaný
souborem internetových stránek a aplikací elektronického obchodu na určité internetové
doméně.), se uskutečňují na základě těchto VOP a zákonných předpisů ČR, a platí pro
budoucí obchodní vztahy i když nebyly dohodnuté. Ujednání odlišná od těchto od těchto VOP
mají platnost jenom tehdy, pokud jsou písemně potvrzená a odsouhlasená prodávajícím.
1.2 Objednáním zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem
našeho elektronického obchodu.
1.3 Objednávku činí zákazník elektroniky pomocí internetového elektronického obchodu.
Objednávky kupující přijímá pouze při uvedení plné doručovací adresy kupujícího. Za
doručovací adresu se nepovažují P.O. Boxy. Po odeslání objednávky bude na emailovou
adresu kupujícího zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky obsahující soupis
objednaného zboží.
1.4 Prodávající si vyhrazuje právo žádat platbu předem nebo odmítnout objednávku
zákazníkovi, který v minulosti neodebral závazně objednané zboží.
2. Informace o dodavateli
Spotřebitel musí mít možnost se kdykoliv (než začne provádět nákup, v průběhu nákupu i po
uzavření smlouvy) seznámit s informacemi o dodavateli, prostřednictvím srozumitelného
odkazu, viditelně umístěného na titulní stránce obchodu:
2.1. úplné obchodní jméno dodavatele,
2.2. identifikační číslo (IČ) dodavatele a v případě, že je plátce daně z přidané hodnoty
(DPH), také daňové identifikační číslo (DIČ). Pokud dodavatel není registrován k DPH, je
povinen tuto skutečnost uvést ,
2.3. sídlo u právnické osoby či adresa místa podnikání v případě podnikatele - fyzické osoby,
2.4. kontaktní adresa nebo adresa provozovny v případě, že místo podnikání se neshoduje se
sídlem či místem podnikání ,
2.5. jméno a příjmení osoby zodpovědné za provoz obchodu (odpovědný vedoucí) a adresa
elektronické pošty nebo obdobný kontakt ,
2.6. kontaktní údaje určené pro komunikaci se spotřebiteli, zejména telefonní číslo včetně
uvedení provozních hodin, ve kterých je možné linku využít, a adresa/adresy elektronické
pošty včetně lhůty, kterou si dodavatel vyhrazuje na zodpovězení elektronické pošty od jejího
obdržení. Pokud dodavatel komunikaci telefonem nebo elektronickou poštou spotřebitelům
nenabízí, musí o tom informovat na stránkách obchodu,
2.7. číslo bankovního účtu, pokud se umožňuje jako platební možnost převod peněz na účet.
3. Ceny, dodání a doprava
3.1 Ceny uvedené v našem elektronickém obchodě se rozumí včetně DPH bez nákladů na
dopravu. Zboží je dopravováno na náklady objednávajícího. Odpovědnost za poškození v
průběhu přepravy nese dopravce. Prodávající upozorňuje kupujícího, že dopravce může
bezvýhradné převzetí mechanicky poškozené zásilky považovat za potvrzení bezvadného
dodání. V případě, že zásilka (balík) nese známky poškození je povinností kupujícího otevřít
zásilku za přítomnosti dopravce a ujistit se, že nedošlo k poškození zboží. V případě
poškození zboží může kupující odmítnout převzetí zásilky.
3.2 Prodávající si vyhrazuje právo na opravu jakéhokoli údaje v nabídce pro případ překlepu
či mylně uvedené informace. Vyhrazuje si též právo na změnu ceny objednaného zboží, o této
změně je však předem nutné informovat kupujícího, který s ní musí souhlasit.
3.3 Obvyklá doba dodání je 2-30 dní od objednání popřípadě po zaplacení objednávky. Zboží
uvedeno jako na skladě je expedováno do 2 dnů. Zpoždění dodání neopravňuje kupujícího k
nárokům na náhradu škody. Uvedené informace o očekávané době dodání se rozumí jako
informativní a nezávazné. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že
nebyl písemně dohodnutý opak. Každé částečné dodání se považuje za samostatný obchodní
případ, který může prodávající vyúčtovat zvlášť.
3.4 V naší nabídce naleznete také předobjednávkové předměty, které nabízíme z důvodu
limitované série a máte možnost si zarezervovat kus ještě předtím, než dorazí na trh. Bližší
informace o předobjednávce naleznete u každého zboží. Po objednání předobjednávkového
zboží Vás budeme kontaktovat a informovat o bližším termínu dodání. Zákazníky
upozorňujeme že se jedná čistě o předběžný, nezávazný termín. U nově nakupujících
zákazníků, či u zboží vyšší cenové relace je obchodník oprávněn vyžádat si zálohu, stejně tak
u zákazníků, u kterých registrujeme zrušené před-objednávky. Pokud není záloha uhrazena
prodejce oprávněn zrušit objednávku.
3.5 Uvedené ceny zboží neobsahují cenu dopravy. Tato se připočítává k celkové hodnotě
objednávky.
3.5a Doprava v rámci ČR a SK:
 Česká pošta - balík na poštu (dodání 3-5 dní, pokud je zboží skladem): 99 Kč
 Česká pošta - balík do ruky (dodání do dalšího pracovního dne, pokud je zboží
skladem): 120 Kč
 Zásilkovna pro ČR: 110 Kč
 Zásilkovna pro SR: 110 Kč
 PPL balík (dodání do dvou pracovních dnů, pokud je zboží skladem): 130 Kč
 Osobní odběr - prodejna Kadaň: 0 Kč (zboží je potřeba odebrat nejpozději do 5 dní)
 doprava na Slovensko 189 Kč - do 10Kg váhy
 dobírkový poplatek je 39 Kč (1,2€)
Pro platbu převodem v CZK
 Číslo účtu: 226919116/2010 – Fio Banka
 Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky
pro platbu v EUR:
 Sparkasse Mittleres Erzgebirge
 číslo účtu: 4002064978
 Iban: DE91 8705 4000 4002 0649 78
 Swift: WELADED1STB
3.5b. dobírkou: Objednané zboží bude odesláno na uvedenou adresu formou dobírky - tzn., že
zaplacení zboží proběhne při předání zásilky hotově. Vyhrazujeme si právo nezasílat
objednané zboží zákazníkům, kteří nepřevzali dříve objednané zboží, popřípadě žádat úhradu
objednávky předem.
3.6. Prodávající zůstává až do splacení celé kupní ceny vlastníkem veškerého zboží dodaného
zákazníkovi.
3.7. Prodávající se zavazuje zboží před odesláním zabalit takovým způsobem, aby bylo při
běžném zacházení se zásilkou dostatečně ochráněno před poškozením.
3.8. Daňový doklad, záruční list apod. odesíláme na vyžádání do týdne od přijetí platby za
zboží. Na požádání vystavíme daňový doklady i ve dřívějším termínu.
3.9. V den odeslání zboží je na zadanou emailovou adresu odeslána informace o odeslání
zboží spolu s informací o případné dobírkové částce. Formou emailu je během dalších
několika minut až hodin odesláno číslo zásilky a kontakt na dopravce.
3.10. Pro Českou Republiku je možné získat dopravné zdarma v případě nákupu nad 5000,-
(platí pouze pro jednotlivou uskutečněnou objednávku a její první odeslání v případě
produktů s různými termíny naskladnění a nikoliv pro několik objednávek, které by zákazník
vytvořil a jejichž hodnota by celkem překročila 5000,- a následně by je chtěl spojit).
Provozovatel e-shopu Living Fantasy
Living Fantasy s.r.o.
Chomutovská 1205
432 01 Kadaň
IČO: 07456875
DIČ: CZ07456875
Jsme plátci DPH
4. Informace o procesu objednání
Spotřebitel musí mít možnost se kdykoliv (než začne provádět nákup, v průběhu nákupu i po
uzavření smlouvy) seznámit s informacemi o způsobu provedení objednávky, zejména s
nákupním řádem/obchodními podmínkami, které musí spotřebiteli objasnit:
4.1. možné způsoby dopravy zboží a ceny za takovou dopravu v Kč včetně DPH
4.2. možné způsoby úhrady zboží a cenu v Kč účtovanou dodavatelem ke zboží v případě, že
není součástí ceny uváděné u dopravy (např. doběrečné), včetně DPH
4.3. další poplatky jako je např. balné,
4.4. v případě, že je účtováno rozdílné dopravné/poštovné, např. podle výše celkové útraty
nebo počtu kupovaných kusů zboží, jasný a srozumitelný přehled těchto poplatků,
4.5. lhůty pro doručení
4.6. lhůtu a způsob převzetí daňového dokladu, záručního listu apod. spotřebitelem
4.7. informace o právu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění u takového zboží,
kde to umožňuje zákon,
4.7. postup dodavatele v případě, kdy zjistí, že není schopen dodat zboží nebo že je schopen
dodat objednávku jen částečně,
4.8. způsob a lhůtu vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem nebo
odstoupení od smlouvy po domluvě s dodavatelem v případě uvedeném výše za okolností,
kdy spotřebitel již úhradu provedl předem.
5. Proces objednávky, Předobjednávky
5.1. Spotřebitel musí mít možnost si prohlédnout před odesláním objednávky seznam zboží (s
uvedením jeho ceny), které má vybráno v „nákupním košíku“. Zde či v dalším kroku procesu
sestavování objednávky musí být také seznámen se způsobem dodání a platby (případně s
možností tyto ještě vybrat a měnit). Dále musí být seznámen s poplatky za dodání, případně
dalšími účtovanými poplatky (např. balné) pro takový konkrétní nákup.
5.2. Celý proces nákupu musí být koncipován tak, aby spotřebitel před okamžikem, kdy je
vyzván ke schválení/odeslání/potvrzení objednávky věděl, kolik bude činit celková cena
objednávky, tedy zboží včetně všech dalších poplatků a DPH.
Storno objednávky ze strany kupujícího:
5.3. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným
potvrzením ze strany prodávajícího a to e-mailem na adresu [email protected] . V případě
stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou
tímto jednáním. Jedná se o úhradu škody v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo
již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp. Za nevyzvednutí zásilky
účtujeme veškeré vynaložené náklady (poštovné, balné apod.). Zároveň se kupující zavazuje k
úhradě nákladů na dopravu v případě nepřevzaté zásilky nejpozději do 10 dní od vrácení
zásilky dopravcem. V případě neuhrazení je prodejce oprávněný účtovat denní úroky z
prodlení dle zákonné sazby.
5.4. Předobjednávkové předměty jsou objednávány dopředu tak, abychom byly schopni zajisti
požadované předměty pro zákazníka. Z principu není možné předobjednávkové zboží dodat
ve 30denní lhůtě (takovéto produkty se před-objednávají i měsíce až roky dopředu). Zákazník
uzavřením závazné předobjednávky potvrzuje akceptaci dodání zboží v delším časovém
úseku než 30 dní, dle předběžného termínu naskladnění (viz. kolonka dostupnost u každého
předobjednávkového produktu).
5.5 V případě kombinované objednávky (tedy předobjednávkového a běžně dostupného
zboží) Bude dostupné zboží expedováno ihned po jeho naskladnění tak aby nedocházelo ke
dlouhodobé blokaci zboží. Předobjednávkový předmět bude doposlán ihned po jeho
naskladnění (účtováno bude další poštovné + případný dobírkový poplatek).
5.6. při opakovaném rušení objednávek ze strany zákazníka si vyhrazujeme právo na zrušení
objednávek a vyžádání si zálohy před potvrzením objednávek. Dále si vyhrazujeme právo
nepřijímat od takového zákazníka objednávky vůbec.
5.7. na vybrané předměty je vyžadována záloha ve výši 20% z kupní ceny. Do uhrazení
zálohy není objednávka akceptována. Záloha musí být uhrazena nejpozději do 5 dní od
obdržení platebních údajů. Tato záloha je v případě zrušení objednávky ze strany zákazníka
nevratná a je použita k úhradě storno poplatku u výrobce či distribuce. V případě zrušení
objednávky ze strany výrobce je pak záloha vratná v plné výši. Záloha není převoditelná na
jiné objednávky.
6. Potvrzení objednávky dodavatelem
6.1. Zákazník po dokončení objednávky obratem obdrží sumarizaci objednávky (jenž, není
akceptací objednávky ze strany prodejce). Do 24 hodin poté zákazník obdrží
potvrzení objednávky s předběžným termínem dodání, pokud by k tomu nedošlo kontaktujte
nás prosím emailem na [email protected]
6.2. Dodavatel musí spotřebiteli potvrdit uskutečněnou objednávku.
6.3. Potvrzení objednávky, kterou dodavatel sdělí spotřebiteli (například elektronickou
poštou), musí obsahovat:
• identifikaci dodavatele
• identifikaci spotřebitele
• unikátní identifikační číslo objednávky
• datum a čas uskutečnění objednávky• název zboží, jeho objednané množství, jednotkovou
cenu zboží, celkovou cenu zboží
• způsoby dopravy a platby, které si spotřebitel vybral
• cenu balného, dopravy/doručení (vč. uvedení typu) či dalších účtovaných poplatků
• celkovou cenu objednávky, kterou spotřebitel zaplatí
• informace o dodací lhůtě, ve které bude zboží připraveno k přepravě/odeslání
Při změně nákupního řádu/obchodních podmínek musí mít spotřebitelé možnost přístupu k
obchodním podmínkám, které platily v okamžiku jejich objednávky.
7. Výměna, reklamace či vrácení zboží, autorské právo
7.1. Podmínky výměny zboží: Pokud si kupující bude přát, je možné zboží nepoškozené
vyměnit za jiné z aktuální nabídky zboží. Výměnu je nutno provést do 14 dní od převzetí
zboží (rozhodující je den přijetí od dopravce). Zboží musí být naprosto neporušené, v
originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopného dalšího prodeje. U výměny zboží
pak účtujeme dopravné + doběrečný poplatek pokud je u náhradního zboží vyšší cena. V
případě, že zákazník požaduje výměnu zboží stejného typu (jako například jinou velikost
oblečení) je účtováno dopravné za zaslání vyměněného zboží jako náklady na dopravu a
doběrečný poplatek v případě platby na dobírku.
7.2. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží: Kupující má právo odstoupit od smlouvy, a to do
14 dní od obdržení zboží. Pokud zákazník, žádá odstoupení od smlouvy je povinen
neponičené zboží vrátit ve 14 denní lhůtě od obdržení. Sdělení o odstoupení od smlouvy lze
prodávajícímu zaslat v elektronické podobě, dopisem, popřípadě jej rovnou přiložit k
vracenému zboží. V takovém případě kupující zašle vracené zboží na vlastní náklady na
adresu prodávajícího. Zboží musí být nepoškozené a nevykazující známky opotřebení. Za
vrácené zboží kupující vrátí částku odpovídající prodejní ceně zboží a dopravného, které
zákazník vynaložil na obdržení zásilky. Zboží kupující vrátí formou běžné pojištěné zásilky
bez dobírky, dobírky prodávající zásadně nepřebírá. Možnost vrácení zboží do 14 dní se
nevztahuje na zboží zakoupené na IČO!
POSTUP pro výměnu či vrácení zboží:
1) po přihlášení do vašeho účtu si kliknutím na vaše uživatelské jméno otevřete váš účet. Zde
klikněte na "Moje reklamace".
2) V sekci Moje reklamace kliknete na odkaz "Přidat reklamaci".
3) Zde vyberete položku z vámi objednaného zboží a potvrdíte jej červeným tlačítkem
4) V následné stránce vyberete požadovaný způsob vyřešení, vyplníte důvod reklamace a
můžete nahrát fotografie poškození k urychlení reklamace.
Případně můžete využít formuláře pro odstoupení smlouvy.
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
7.3. Odstoupení od smlouvy není možné v těchto případech pokud se jedná o:
 o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od
smlouvy
 o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a
jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím
 o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to
však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání
jiných než vyžádaných náhradních dílů
 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit
 o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
sběratelských kartiček a figurek s náhodným (utajeným) výběrem (tzv mystery boxy
apod), pokud porušil jejich původní obal
 o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato
plnění poskytuje v určeném termínu
 uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s
předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení
od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém
případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
7.4. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro
odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle
podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14
kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí
zboží spotřebitelem. V tomto případě je potřeba v co nejkratším termínu od zaslání
odstoupení, abyste nám předali zakoupené zboží. Zákazníkovi nevzniká právo na proplacení
nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.
7.5. Zákazník je povinen ihned po převzetí překontrolovat přijaté zboží a nejpozději do 48
hodin od obdržení informovat o nedostatcích či případných vadách zboží na email
[email protected]. Při nedodržení této povinnosti nebude brán zřetel na pozdější
reklamace.
7.6. U vráceného zboží musí být přiložena informace o kupujícím. Vracené zboží je kupující
povinen, zabalit pokud možno do originálního obalu. Není-li to možné, pak je třeba zboží
zabalit tak, aby bylo dostatečně chráněno před poškozením během dopravy. Za případné
poškození zboží vzniklé během přepravy z důvodu nesprávného zabalení odpovídá kupující.
7.7. Prodávající vystaví opravný daňový doklad, který zašle zákazníkovi. Zákazník je povinen
doklad zkontrolovat a potvrdit jeho obdržení podpisem. Takto podepsaný opravný daňový
doklad zašle bez odkladu prodávajícímu buďto poštou nebo oskenovaný emailem na
[email protected] Bez tohoto kroku není možné zaslat peníze zpět.
7.8. Peníze za vrácené zboží prodávající poukáže převodem na účet bez zbytečného odkladu
do 14 dní od obdržení zboží (tato lhůta se může prodloužit, pokud neobdržíme včas
oskenovaný nebo poštou zaslaný, potvrzený opravný doklad).
7.9. Zákazník je povinen objednané zboží převzít, v opačném případě budeme požadovat
uhrazení zmařeného poštovného
7.10. Zásilky je potřeba otevírat se zvýšenou opatrností. I když balíme naše zásilky pečlivě,
aby nedošlo k poškození při přepravě, vyvarujte se při otevírání zásilky používání ostrých a
špičatých předmětů.
7.11. Objednané zboží, resp. Vytvořené objednávky jsou závazné a dané zboží je zákazník
povinen odebrat, v případě, že objednávku nestornuje v povolené lhůtě. Při překročení 5%
storno limitu ze všech objednávek je od zákazníka vyžadovaná NEVRATNÁ rezervační
záloha ve výši 20% z celé ceny, která je následně započtena při odeslání zboží z celkové ceny.
V případě stornování takovéto objednávky ze strany zákazníka, pak o zálohu zákazník přijde
a bude použita k úhradě storno poplatku u výrobců. V případě stornování ze strany prodejce
(např. z důvodu vyprodání zboží je pak záloha vratná). Zálohu není možné převést na jinou
objednávku
7.12. Případné vady na zboží je zákazník povinen oznámit neprodleně po jejich zjištění.
Záruční doba je 2 roky, pro osoby nakupující na IČO je pak záruční doba 6 měsíců.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
7.13. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým
závazkům, pište na naši emailovou adresu [email protected]
7.14. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se
mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu.
7.15. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a
spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem
průmyslu a obchodu.
7.16. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím online
formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce.
7.17. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u
prodávajícího poprvé.
7.18. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení
spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro
mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva
průmyslu a obchodu.
7.19. Náklady spojené s mimosoudním řešením
8. Ostatní ujednání
8.1. Kupující se zavazuje, zboží bezprostředně po jeho obdržení neodkladně zkontrolovat, a to
co do množství i kvality. Případně zjištěné poškození zákazník sepíše a spolu s poškozeným
zbožím prodávajícímu zašle zpět, a to nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.
8.2. Mírné odchylky týkající se kvality, vzhledu, designu a barvy jsou u ručně zhotovovaných
a malovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu. Všechny
zveřejňované údaje o výrobcích jako jsou rozměry, hmotnosti, design apod., plní pouze
orientační či informativní roli a mohou se z důvodu ruční výroby mírně odlišovat.
8.3. Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců, pokud není u výrobku stanoveno
jinak. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou
byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Záruka se
vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby vadou výrobku (jako je
konstrukce či použité materiály). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení při používáním v
souladu s návodem k použití. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu. Dopravu
reklamovaného zboží hradí zákazník. V případě zaslání reklamace musí kupující k
reklamovanému zboží přiložit své jméno, číslo popřípadě datum odeslání objednávky a
podrobný popis závady.
8.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část u zboží, které se již
nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně
kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Dále si kupující vyhrazuje právo
na dodání nekompletní objednávky, zvýšené náklady na dopravu v těchto případech hradí
prodávající.
8.5. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které
budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbanlivostí.
Tímto nejsou dotčeny zákonem stanovené předpisy týkající se ochrany spotřebitele.
8.6. Osobní údaje poskytnuté prodávajícímu jsou prodávajícím uchovávány a zpracovávány v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních
dat zákazník dává souhlas s jejich zpracováním a použitím zákonným způsobem.
8.7. Rozpor s kupní smlouvou podle § 616 Občanského zákoníku: V případě, že věc při
převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající
bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to
podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup
možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor
s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti
měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to
neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
8.8. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.
V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s
vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které
vznikly na jeho straně, pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou
bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití
práv.
8.9. Veškerý obsah internetových stránek a dalších propagačních či informačních materiálů
prodávajícího podléhá autorskoprávní ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. v
platném znění. Kopírování takto chráněných fotografií a doprovodných textů za účelem jejich
dalšího sdělování veřejnosti je bez souhlasu autora zakázáno.
9. Ochrana osobních údajů
9.1. Provozovatel internetového obchodu www.sberatelske-predmety.cz. firma Living Fantasy
s.r.o. se zavazuje respektovat soukromí všech svých zákazníků.
9.2. Abychom mohli vyřídit objednávky našich zákazníků a poskytnout opravdu kvalitní
služby, je třeba znát některá vaše osobní data. Tato data jsou však velmi pečlivě chráněna
před zneužitím. Veškeré osobní údaje a záznamy našich zákazníků jsou chráněny v souladu s
platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č.101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak
9.3. V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a
příjmení, úplná adresa dodání, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto informace jsou
nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.
Je-li kupující právnická osoba, zadává navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ.
Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a
DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle
vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním
převodem.
9.4. Veškeré údaje o Vašich dosavadních nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a
nejsou poskytovány třetím stranám. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom
zkvalitnili naše služby. Žádné z těchto údajů nejsou poskytovány dalším subjektům.
9.5. Používáním internetového obchodu www.sberatelske-predmety.cz souhlasíte se
shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše uvedených
podmínek.
9.6. Každý zákazník bude neprodleně odstraněn z databáze na základě jeho žádosti. Žádost je
nutné písemně sdělit na e-mailovou adresu [email protected] nebo na adresu:
Chomutovská 1205, 432 01 Kadaň
10. Změna a závěrečné ujednání
10.1. Pokud se některé ujednání těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neúčinné,
netýká se to účinnosti ujednání ostatních. Namísto neúčinného ujednání se aplikuje zákonné
ustanovení, které se svojí ekonomickou a právní podstatou nejvíc přibližuje znění neúčinného
ustanovení.
10.2. Žádné z ustanovení nákupního řádu/obchodních podmínek či reklamačního řádu nesmí
být v rozporu se zákony platnými v České republice.