Návod na použití replik chladných zbraní

Návod na použití replik chladných zbraní

Při použitím zbraně je nutné užívat kvalitní ochranné pomůcky jako jsou kukla na hlavu, či jinou pomůcku chránící celou hlavu a krk, ochranné brýle podle normy EN166,ochranné rukavice, kabátec zakrývající a další vhodné pomůcky podle zdravého úsudku šermíře. Ochranné pomůcky musí velikostně odpovídat Vaší velikosti a nesmí být poškozené. Pokud ochranné pomůcky nepoužijete, vystavujete se riziku zranění, za které neneseme odpovědnost! Zbraně byly navrženy pro lehký tréninkový a divadelní šerm. Nepřiměřené a nepatřičné zacházení (páčení, zatloukání apod.) dokáže poškodit každý meč! Dvouletá záruka poskytovaná výrobcem se se nevztahuje na běžné opotřebení (intenzívním užíváním lze meč opotřebit i za několik měsíců). Po každém použití meč důkladně očistěte a nakonzervujeme (vhodný je i konzervační olej WD40). Povrchovou korozi lehce odstraníte brusnou vatou. Vzniklé otřepy jsou po jistém čase přirozenou známkou opotřebení čepele. Když se objeví, odstraňte je pilníkem nebo bruskou. Pamatujte, že i meč pro scénický šerm dokáže hodně ošklivě ublížit či dokonce zabít člověka a proto je potřeba k nim přistupovat s velkým respektem a odpovědností. Před užíváním meče doporučujeme důkladný výcvik pod vedením zkušeného instruktora a nejvhodnějším řešením pro začátečníky je tréninkový meč ze dřeva. dbejte několika základních rad. Útoky neprovádějte plnou silou, seky blokujte v zápěstí a obranu neprovádějte silově! Repliky zbraní s ostrou čepelí se nesmí používat k šermu! Ostrou čepelí se rozumí čepel s ostřím (údernou hranou) slabší než 3mm. Kvůli nebezpečím spojeným s jejich používáním je nabízíme pouze jako dekorativní a sběratelské předměty. Použití k šermu je zakázané a za případná zranění neneseme žádnou odpovědnost. Pod pojmem chladné zbraně se rozumí bodné a sečné zbraně, jako je meč, repír, dýka apod.